x
logo

Korzyści z budowy stacji

Większa pewność dostaw energii do domów

Stacja Baczyna istotnie obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej do Państwa domów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Lepsze warunki dla inwestorów

Realizacja inwestycji poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu, w tym również gorzowskiej podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla inwestorów oraz przedsiębiorców działających w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji.

Nowe miejsca pracy

Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy, m.in. związane z rozwojem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gorzowie Wlkp. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie będzie to możliwe.

Większe wpływy do budżetu gminy

Inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wyniosą one około 2% wartości stacji elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im większa powierzchnia stacji lub dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.