x
logo

Zakres inwestycji

Zakres prac

W ramach inwestycji zaplanowaliśmy m.in.:

  • budowę rozdzielni 400 kV – dla wprowadzenia istniejącej, jednotorowej linii elektroenergetycznej Krajnik – Plewiska oraz nowobudowanych, dwutorowych linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna i Baczyna – Plewiska;
  • budowę rozdzielni 110 kV – dla powiązania stacji z systemem dystrybucji energii elektrycznej;
  • budowę rozdzielni 220 kV – dla wprowadzenia jednotorowej linii 220 kV biegnącej do stacji Gorzów (będącej elementem dotychczasowego połączenia 220 kV Krajnik – Gorzów);
  • budowę stanowisk autotransformatorów;
  • budowę budynków: technologicznego, potrzeb własnych, pompowni i in.;
  • budowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, zraszaczowych;
  • budowę układu dróg wewnętrznych i chodników oraz drogi dojazdowej do stacji.

W ramach odrębnego zadania inwestycyjnego, na południe od stacji Baczyna powstaje tymczasowy układ liniowy, łączący nowobudowane linie 400 kV z Krajnika i z Plewisk.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 2026 roku.