x
logo

Nowy wykonawca stacji elektroenergetycznej Baczyna

25.05.2020

Nowy wykonawca stacji elektroenergetycznej Baczyna

Nowy wykonawca stacji elektroenergetycznej Baczyna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne dokonały wyboru Wykonawcy inwestycji „Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów”.

Umowę zawarto z przedsiębiorstwem PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o. Jest to doświadczony Wykonawca, realizujący szereg innych zadań inwestycyjnych na zlecenie PSE. W regionie lubuskim Wykonawca zaangażowany jest także w budowę powiązanych ze stacją Baczyna linii o napięciu 400 kV Krajnik-Baczyna (jako wykonawca generalny) i Baczyna-Plewiska (jako członek konsorcjum firm).

Wybór nowego wykonawcy wiązał się z poszerzeniem zakresu inwestycji, w stosunku do pierwotnych zamierzeń (m.in. poprzez konieczność powiązania stacji z siecią 220 kV i ze stacją Gorzów). Decyzję o poszerzeniu zakresu budowy stacji podjęto w odpowiedzi na rosnące wymagania wobec PSE jako Operatora Systemu Przesyłowego, pod względem zapewnienia pewności dostaw prądu w regionie.

Wykonawca realizuje zadanie na terenie nabytym uprzednio przez PSE pod budowę stacji.

INWESTYCJA W LICZBACH