x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Czy budowa stacji będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji mają charakter typowo budowlany. Uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu: koparki, wywrotki itp., przejazd samochodów ciężarowych przez gminę do miejsca docelowego oraz transport autotransformatora.

Jak duży teren zostanie objęty inwestycją? Czy inwestor będzie dokupywać grunty?

Teren pod budowę stacji ma obejmować około 10 ha. Rokowania oraz nabycie niezbędnych gruntów odbyło się na wcześniejszym etapie inwestycji. Do realizacji docelowego zakresu prac nie przewiduje się nabywania dodatkowych gruntów.

Czy w pobliżu stacji elektroenergetycznej można korzystać z maszyn rolniczych?

Tak. Nie zaobserwowano żadnego wpływu stacji elektroenergetycznych na pracę urządzeń rolniczych.

Czy bezpieczne jest wypasanie zwierząt w pobliżu stacji?

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 100 stacji elektroenergetycznych, zlokalizowanych głównie na terenach rolniczych. Część z nich jest eksploatowana od kilkudziesięciu lat. Do tej pory nie stwierdzono, by wypas zwierząt w pobliżu stacji miał na nie jakikolwiek negatywny wpływ.

Czy stacja zakłóca odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego w sąsiedztwie?

Stacja nie zakłóca sygnałów radiowych i telewizyjnych.

Co będzie z drogami, które zostaną zniszczone w czasie budowy stacji?

Wszelkie zniszczenia dróg związane z realizowaną inwestycją będą, po zakończeniu budowy, naprawiane na koszt Inwestora.

Czym jest związany hałas generowany przez stację?

Głównym źródłem hałasu na stacji są:

  1. a) autotransformatory wyposażone w wentylatory służące do ich chłodzenia,
  2. b) zjawisko ulotu,
  3. c) wyładowania powierzchniowe występujące na izolatorach.

Autotransformatory generują stały dźwięk, zwiększający swoje natężenie po włączeniu wentylatorów.

Natomiast dźwięk związany ze zjawiskiem ulotu nasila się w czasie złej pogody (mżawka, słaby deszcz). W żadnym przypadku jednak, natężenie generowanego hałasu nie przekracza dopuszczalnych przepisami norm. W zależności od specyfiki terenu wynoszą od 44 dB (decybeli) w nocy do 55 dB w ciągu dnia. Dla porównania, 55 dB to wartość odpowiadająca normalnej rozmowie towarzyskiej.