x
logo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Stacja elektroenergetyczna 400/220/kV Baczyna zlokalizowana została w pobliżu miejscowości Wysoka i Lubno, położonych w gminie Lubiszyn, w powiecie gorzowskim (województwo lubuskie).

Stacja Baczyna stanie się pierwszym węzłem sieci przesyłowej o napięciu 400 kV w województwie lubuskim, dotychczas zaopatrywanym w energię elektryczną wyłącznie liniami przesyłowymi o napięciu 220 kV. Stacja jest elementem traktu przesyłowego od stacji Krajnik (pod Szczecinem) do stacji Plewiska (pod Poznaniem), który powiązany jest także z transgraniczną linią 400 kV do Vierraden w Niemczech.