x
logo

Kto jest kim w inwestycji?

altPolskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka jest właścicielem 15 964 kilometrów linii oraz  110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE – Energia w dobrych rękach
Czym zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Jesteśmy operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Pracujemy dla Ciebie 24/7.

Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu do mieszkań i przedsiębiorstw. Inwestycje realizowane przez PSE odpowiadają założeniom Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, w której przewidziano konieczność intensywnej modernizacji infrastruktury przesyłowej. Zgodnie ze swoimi założeniami, PSE planują do 2025 roku wybudować i zmodernizować blisko 4 000 km linii przesyłowych.

www.pse.pl

Wykonawca 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o. (ELBUD Warszawa). Spółka została wybrana w przetargu publicznym PSE S.A. i jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji. ELBUD Warszawa jest jedną z wiodących firm polskiego sektora budownictwa elektroenergetycznego. Historia firmy sięga 1948 r. Firma specjalizuje się w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski oraz poza granicami kraju.