x
logo

Znaczenie inwestycji

Znaczenie inwestycji

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Baczyna jest inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w województwie lubuskim.

Budowa tej stacji jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju. Inwestycja ma zapewnić zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej i poprawę niezawodności zasilania.

Stacja umożliwi zasilanie województwa lubuskiego z sieci przesyłowej o napięciu 400 kV, oraz powiąże z nią istniejącą dotychczas w regionie infrastrukturę przesyłową o napięciu 220 kV. Stworzy to warunki do przyłączania do sieci przesyłowej nowych źródeł wytwarzania energii, jak i nowych odbiorców na terenie gorzowskiej podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego ma służyć wielu podmiotom, nie tylko tym zlokalizowanym w jej sąsiedztwie. W przypadku rozbudowy czy budowy sieci elektroenergetycznych oznacza to, że służąc do przesyłania energii do odbiorców w całym kraju, jest inwestycją celu publicznego.